Kiskinovi

Профилактика


Профилактиката на зъбният кариес е комплексна дейност. Правилното й осъществяване зависи от създаването на профилактични навици, а отговорността за това се разпределя по равно между пациента и стоматолога. Установено е, че цената на профилактичните мероприятия е една десета от стойността на едно евентуално лечение. Не трябва да се пропуска и фактът, че всяко лечение в една или друга степен е инвазивно мероприятие по отношение на биологичните структури, в резултат на което те никога не се възстановяват 100 %. За профилактиката на зъбният кариес могат да се разграничат следните няколко фактора:

1) редовно и правилно почистване на зъбите;

2) използване на води за уста за редуциране на бактериалната флора;

3) флуорна и хранителна профилактика;

4) силанизиране на дълбоки ямки и фисури;

5) редовни профилактични прегледи и лечение на малките кариеси;